Lufthansa
Posterserie

Uppdraget

Vi fick i uppdrag  av Lufthansa att ta fram en serie grafiska bilder till deras numera årligen utgivna posterkollektion. Konceptet i kollektionen är tysk grammatik och grafiska former i Lufthansas färgkod.

Lösning

Jag utgick ifrån tre ord som jag personligen förknippar starkt med flygresor; nyfiken, tillgänglig och mottaglig (neugierig, vergfürbar unt aufgeschlossen). För att visualisera orden som drivkrafter för flygbolaget placerade jag dem helt enkelt i jetmotorn, där de får kika fram som delar av maskineriet.