AddX
Berghs School of Communication
Berghs Grad Show 2017

Berghs grad show 2017

Vid varje läsårsslut har Berghs School of Communication en stor utställning där de bästa av alla elevarbeten som tagits fram under året visas upp. Skolan sätter ihop en grupp studenter som får uppdraget att ta fram detta event i sin helhet, vilket innefattar koncept, design, intern och extern kommunikation samt arrangemang och byggnation av hela utställningen. I denna grupp som kallas Studentbyrån arbetade jag som Art Director.

Brief

Ta fram en slututställning som lyfter elevernas case och samtidigt visar att Berghs ligger i absolut framkant i branschen. Involvera både lärande och uppvisande av teamen. Skapa ett externt intresse av utställningen för branschen och allmänheten.

Insikt

Eftersom vi lever i värld av adblockers och reklamtrötthet är undvikandet av reklam en utmaning. Därför ville vi att Grad Show skulle vara något experimentellt och inspirerande till hur kommunikationen kan bli mer intressant igen. Detta ledde oss till ett koncept som vi vill ska inspirera till kommunikation som är överraskande och minnesvärd, detta genom att aktivera minnesspår i hjärnan vilket görs genom att addera och maximera sinnen i kommunikationen.

Lösning

Konceptet AddX handlar inte om att alltid lägga till eller maximera sinnen, utan det är ett koncept där vi vill inspirera folk till att skapa mer minnesvärd kommunikation genom att tänka mer kring hur vi kan använda våra sinnen för att förstärka ett budskap. På Grad Show ville vi experimentera hur intrycket av olika budskap uppfattas genom att kommunicera till fler av våra mänskliga sinnen.

Moodboard

Huvudinspirationen för bildmaneret låg i färgsatta nervfotografier där vi grundade både färg och form. Grundtanken var att skapa något färgstarkt med attityd som kändes organisk och kunde kopplas till våra sinnen. För att bildmanerets detaljer inte skulle konkurrera med typografin letade vi efter ett typsnitt som var enkelt men som ändå hade en säregen prägel. Eftersom vi i huvudsak skulle komma att jobba med fysiska ytor hade vi tidigt en målsättning att arbeta med mjuka ljuskällor, i huvudsak vita, men även i identitetens färger.

Design

Den största utmaningen i identiteten låg i att hitta balansen mellan att skapa någonting som har attityd men samtidigt har en mjuk organisk känsla. Vi visste tidigt i processen att vi ville arbeta med rörligt material och tog därför kontakt med Elias Klingén, en duktig 3D-grafiker som specialiserat sig på experimentella former och uttryck. Tillsammans testade vi oss fram till ett resultat som kändes rätt med vår vision. Vi byggde upp en värld av nervtrådar som gjorde det möjligt för oss att variera uttrycket utan att tappa igenkänning. Något som också var viktigt för oss var att identiteten skulle kunna tas ut i fysisk form, kännas levande i huset och i många olika kanaler.

Logotypen är en ordbild i sin enklaste form för att skapa igenkänning och på ett enkelt sätt utläsas av betraktaren. Även färgvalet kommer från de faktiska bilderna av synapser. Vi valde typsnittet Moderat som är modernt och neutralt vilket lämpade sig bra med det ganska komplexa bildspråket. Ett typsnitt som fungerar utmärkt för webb och print. Bokstävernas avskurna detaljer matchade även vår skärning i X:et på logotypen.

Designen i huset

Varumärket AddX

För att skapa en identitet som sträckte sig över alla sinnen tog vi fram en AddX-ettikerad öl i samarbete med Dykes Brewery.

Vi skapade även en helt egen AddX-doft tillsammans med Collect&Bottle.

Hemsida

Jag designade och kodade utställningens officiella hemsida addxberghs.se. Här ville vi skapa en stor yta för vårt rörliga maner att synas på. Bakgrunden är en loop av nervgrafiken som allt innehåll på sidan flyter över. På denna sida skapades även ytor för presentation av elevernas examenscase.

Team

Julia Elfgren – Copywriter

Carl Cerstrand – Art Director

Philip Nyman – Grafisk designer

Joel Clasén – Grafisk designer

Mathilda Nordlander – Strateg

Denice Olsson Galli – Strateg

Nathalie Folkeryd – PR

Linda Persson – PR

Fariz Syed – Produktionsledare

Ebba Valvik – Produktionsledare